Benjamin Franklin

Home/Internacional/Benjamin Franklin
Benjamin Franklin 2018-02-14T23:39:31+00:00

Project Description

Benjamin Franklin

Revolucionar, babë themelues dhe inventor

Initcuar më 1730

Franklin u bë anëtar i Lozhës së Shën Gjonit në Filadelfi, pak vite pasi që filloi shoqatën e vet — the Leathern Apron Club.

Anëtarsia në rend dhe shërbimi si Mjeshtër i Madh i Filadelfisë nuk ndikoi në rolin e tij si revolucionar i luftës dhe atë themelues i shtetit dhe inventor.

Avada WordPress Theme